Postelstraat (anno 1400) - 's-Hertogenbosch

  

 

Peter Jonkergouw, Altagratia: 'Ik raakte betrokken bij het restauratieproject in de Postelstraat via Eugène de Veld van de Berkelse Glashandel. De schuiframen aan de voorzijde van het 14e eeuwse pand moesten voorzien worden van het Saxo schuifraamsysteem, een innovatief systeem dat schuiframen voorziet van een optimale tochtafdichting, geluidwering  en inbraakbestendigheid. Het systeem kan ingebouwd worden in bestaande kozijnen alsook in nieuwe. Ook wilde de opdrachtgever isolerende, inbraakwerende beglazing. Het pand staat echter onder streng toezicht van de monumentenwacht van gemeente 's-Hertogenbosch en de ramen waren maar 3 cm dik en in slechte staat. Een uitermate delicaat probleem, daarom werd mij gevraagd de situatie ter plaatse in ogenschouw te nemen en bouwbedrijf Hoedenmakers uit Rosmalen van advies te voorzien hoe een en ander uit te voeren. Samen met de ambtenaren van monumententoezicht werd besloten de ramen volledig te restaureren en te voorzien van het Saxo systeem, alsmede glas te plaatsen van in totaal 14 mm dik met een luchtspouw van slechts 4 mm, gevuld met xenon gas en voorzien van een hr coating op de binnen ruit van gelaagd glas. Het bestaande glas-in-lood is gerestaureerd en teruggeplaatst aan de buitenzijde van een enkele ruit voorzien van een hr coating. Hiervoor moesten de sponningen breder en dieper gefreesd worden. Vervolgens hebben we alle verbindingen geopend en voorzien worden van een speciale pasta die flexibeler is dan hout en ervoor zorgt dat de verbindingen niet scheuren als het raam beweegt. Kleine krimpscheuren zijn uitgesneden en gevuld met pasta en rotte delen aan dorpels en kruisroeden gerestaureerd worden. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met Hoedemakers en monumententoezicht, die na iedere fase een inspectie uitvoerde. De restauratie van het glas-in-lood is uitgevoerd door Atelier Tegenlicht dat ook de plaatsing van het glas verzorgt heeft. Het proces is uitermate plezierig verlopen door een optimale samenwerking tussen de betrokken partijen.'

 

Toon 1 tot 15 van 15 in totaal

Postelstraat

Schuiframen voorzien van Saxo schuifraamsyteem | Isolerende inbraakwerende beglazing | Restauratie glas-in-lood met terugplaatsing aan buitenzijde met hr coating