Optimale kwaliteit voor een scherpe prijs

 

Na het inventariseren van uw wensen en de behoeften en de gedachten die daaraan ten grondslag liggen, worden alle mogelijkheden met u doorgenomen met betrekking tot restauratie, gedeeltelijke vervanging en nieuw werk. Uitgangspunt is altijd optimale kwaliteit voor een zo scherp mogelijke prijs. Dit resulteert uiteindelijk in een plan dat als basis dient voor de offerte. Nadat de offerte door u is goedgekeurd starten de werkzaamheden volgens een overeengekomen planning. Een deel van deze werkzaamheden vindt plaats in het atelier en een deel natuurlijk bij u op locatie.

 

 

Zelf meewerken om kosten te besparen!

 

U kunt natuurlijk het proces geheel uit besteden, maar het is ook mogelijk om een deel van de werkzaamheden zelf uit te voeren onder professionele begeleiding. Op deze manier kunt u een aanzienlijke kostenbesparing realiseren en samen werken is natuurlijk ook heel gezellig het biedt veel genoegdoening over de behaalde resultaten.